KİRLENMİŞ SAHALAR BİLDİRİMİNİZİ YAPTINIZ MI ?

 

YEŞİL YILDIZ NEDİR ?

 

Genel Çevre Bilinci Eğitimi

 

Çevresel etki boyut değerlendirme çevre mevzuatlarından doğan yükümlülükleri  göz önüne alarak ön durum tespit raporu hazırlanmaktadır. Hazırlanan Rapor doğrultusunda çözüm önerileri sunulmakta ve aksiyon planları oluşturulmaktadır  İşletmelerin çevreye etkilerinin boyutlarının analizi açısından önem arz etmektedir.

Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz Başlıca Büyükşehir İstanbul Merkezli Olmak Üzere Türkiye’nin Tüm Bölgelerinde Yeşil Yıldız Danışmanlığı ve Çevre Danışmanlığı Noktasında Hizmet Vermektedir. Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan Almış Olduğumuz Çevre Danışmanlığı Yeterlilik Belgelerimiz ile Sağlık-Turizm-İnşaat-Tarım ve Hayvancılık-Maden gibi Türkiye’nin
Birçok Çeşitli işletmesine; Ruhsatlandırma, Çevre Sorunları Çözme, Atık Yönetimi Oluşturma, Enerji Tasarruf Sağlama ÇED Süreci Takibi ve Laboratuvar Analizlerini Yapma Geniş Yelpazeli Hizmetlerimizi sektöründe Uzman ve yetkilendirilmiş Kadromuz Tarafından Yürütülmektedir.

RMY Grup Çevre Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.Çevre Danışmanlık Hizmetleri kapsamında; Çevre İzni ( Emisyon, Atıksu Deşarj, Gürültü, Derin Deniz Deşarj) ve Çevre Lisansı (Geri Kazanım, Bertaraf, Ara Depolama, İşleme, Arındırma) işlemlerini yürütmekteyiz. İzin ve Lisans kapsamında ise Geçici Faaliyet Belgesi, ÇED, Atık Yönetimi, Çevre Eğitimleri, İç Tetkik Raporu, Emisyon Ölçümü, İl Uygunluk Yazısı, Ambalaj Bildirimi ve İş Akım Şeması işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

2010 yılı 29 Haziran ayında yürürlüğe giren 2010/478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca Turizm Sertifikalı Yatırım ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Destegi Hakkında Karar 6 Eylül 2013 tarihi ve 28757 sayılı resmi Gazetelerde yayınlanan 2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi sertifikalı İşletmelere Elektrik Enerji Desteği konulu Karar" yürürlüğe konulduğunda yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.RMY Grup Çevre Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat aşamasında gerekli olan tüm işlemleri yerine getirmekteyiz. Sorumlu Müdür, ÇED, Ruhsat Projesi, Elektrik Topraklaması, Kapasite Raporu, Sanayi Sicil Belgesi, İtfaiye Raporu, İSG ve Çevre İzin/Lisans Belgesi gibi GSM Ruhsat sürecini takip etmekteyiz.

RMY Grup Çevre Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.“Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesisleri Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğine göre Yeşil Yıldız , çevreye duyarlı konaklama Tesisleri ile belgelendirmesini ve teknik danışmanlığını yapmaktadır. Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgelendirme sürecinde akademik ve teknik kadromuzla, süreç planlama, izleme, dokümantasyon, çözüm üretme, eğitim ve uygulama süreçlerinde aktif bir şekilde rol almaktayız.

Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında Çevre Danışmanlık Hizmeti alacak firmalar KOSGEB veri tabanına kayıtlı ise hizmet aldıkları çevre danışmanlık bedeli ile ilgili olarak 4000 TLye kadar olan bedeli KOSGEB karşılamaktadır. Verilen destek ücreti geri ödemesizdir.