RMY ÇEVRE DANIŞMANLIK

Mevcut durumların tespit edilmesi

Yasal ve fiziksel yetersizliklerin bulunması
Eksikliklerin giderilmesinin uygulama planının hazırlanışı

Yanmanın çeşitleri nelerdir ve yanma nedir?

İşyerlerinde Kurum ve Kuruluşlarda acil durum planı ve ekibinin oluşturulması

Temiz üretim bilincinde yer almak

7/24 ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlamak