• Çevre Danışmanlık Hizmetleri


  En başta çevre danışmanlık hizmeti veren firmaların yaptıkları faaliyetlerden bahsetmemiz gerekirse şöyle sıralayabiliri;
  Mevcut durumların tespit edilmesi
  Yasal ve fiziksel yetersizliklerin bulunması
  Eksikliklerin giderilmesinin uygulama planının hazırlanışı
  Uygulamanın koordine edilmesi ve takibinin yapılması
  Yasal değişikliklerin takiplerinin yapılarak işletmeye bildiriminin yapılmasını sağlamak
  Aylık ve yıllık iç tetkiklerin yapılarak raporlara halinde sunulması
  Bakanlık uzmanları tesisi ziyaret ettiklerinde karşılanması ve eşlik edilmesi

  Çevre Danışmanlığı veren firmamız size çevre izni ve lisans süreci ile alakalı tüm konularda hizmet sunmaktadır.
  Bakanlık uzmanları bir tesise izin ve lisans verirken yönetmeliklerde bu konu hakkında belirlenmiş olan tüm şartların uygunluğunu aramaktadır.
  Çevre izni ve lisansı sürecine tabi işletmeler çevre kanunlarının yönetmeliklerince Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almalıdır.
  Bu listele şartlarınca yer edinen işletmelerin faaliyetleri çevre izni ve lisansına tabi tutulmaktadır.

  Çevre İzninde Çevre Kanununca Alınması Gerekenler

  1. Hava emisyonu
  2. Çevresel gürültü önlemi,
  3. Atık suların deşarjı,
  4. Derin deniz atıklarının en az bir ya da birden fazla deşarjını içermesi gerekliliğidir.

  Çevre izni

  Uygulanması gereken çevre atık yönetimi yönetmeliğince bu alanda işler halde olan piyasada faaliyet gösteren her işletme ve tesis ile alakalı olarak, 2872 sayılı çevre kanununca alınması geren izin ve lisanslarla bağlantılı iş ve işlemleri kapsayan izin belgesidir.
  Atık oluşumuna neden olan her işletme ve tesisin çevre kanunlarınca bu izni alması gerekmektedir.
  Sizler için hazırladığımız hizmet ve eğitimler sayesinde istenilen izin ve lisansların alınmasını en kısa sürede en kaliteli şekilde elde etmiş olacaksınız.