ÇEVRE DANIŞMANLIK RMY GRUP

ÇEVRE DANIŞMANLIK RMY GRUP

 Çevre Danışmanlık Hizmetleri

En başta çevre danışmanlık hizmeti veren firmaların yaptıkları faaliyetlerden bahsetmemiz gerekirse şöyle sıralayabiliri;

 • Mevcut durumların tespit edilmesi
 • Yasal ve fiziksel yetersizliklerin bulunması
 • Eksikliklerin giderilmesinin uygulama planının hazırlanışı
 • Uygulamanın koordine edilmesi ve takibinin yapılması
 • Yasal değişikliklerin takiplerinin yapılarak işletmeye bildiriminin yapılmasını sağlamak
 • Aylık ve yıllık iç tetkiklerin yapılarak raporlara halinde sunulması
 • Bakanlık uzmanları tesisi ziyaret ettiklerinde karşılanması ve eşlik edilmesi

 Çevre danışmanlığı veren firmamız size çevre izni ve lisans süreci ile alakalı tüm konularda hizmet sunmaktadır. Bakanlık uzmanları bir tesise izin ve lisans verirken yönetmeliklerde bu konu hakkında belirlenmiş olan tüm şartların uygunluğunu aramaktadır. Çevre izni ve lisansı sürecine tabi işletmeler çevre kanunlarının yönetmeliklerince Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almalıdır. Bu listele şartlarınca yer edinen işletmelerin faaliyetleri çevre izni ve lisansına tabi tutulmaktadır.

 Çevre İzninde Çevre Kanunca Alınması Gerekenler

 1. Hava emisyonu
 2. Çevresel gürültü önlemi,
 3. Atık suların deşarjı,
 4. Derin deniz atıklarının en az bir ya da birden fazla deşarjını içermesi gerekliliğidir.

Çevre izni

Uygulanması gereken çevre atık yönetimi yönetmeliğince bu alanda işler halde olan piyasada faaliyet gösteren her işletme ve tesis ile alakalı olarak, 2872 sayılı çevre kanununca alınması geren izin ve lisanslarla bağlantılı iş ve işlemleri kapsayan izin belgesidir. Atık oluşumuna neden olan her işletme ve tesisin çevre kanunlarınca bu izni alması gerekmektedir. Sizler için hazırladığımız hizmet ve eğitimler sayesinde istenilen izin ve lisansların alınmasını en kısa sürede en kaliteli şekilde elde etmiş olacaksınız. 


12 Kasım 2010 tarih ve 27757 sayılı resmi gazetelerde yayınlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gereğince aşağıdaki kapsamları içeren kuruluşlara 01.01.2011 tarihi itibari ile Çevre Görevlisi bulundurmak/ Çevre Birimi Kurmak veya Lisanslı Çevre Danışmanlık firmasından danışmanlık hizmeti  
A. Çevre Kanununca Alınılması Gerekli İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde bulunan alan faaliyet yada tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak yada yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasında çevre yönetimi 
B. Çevre Kanununca Alınılması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğinin Ek-2 listesinde yer alan tesisler minimum bir çevre görevlisi istihdam etmek yada yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasından çevre yönetimi hizmeti 
2. Organize sanayi bölgeleri yönetimleri bünyesinde, en az bir çevre görevlisinin bulundurulmasının ve çevre yönetim biriminin oluşturulması çevre danışmanlık firmaları çevresel faaliyetlerin yürütülmesi konularında çevre yönetimi hizmetlerini sunmaktadır.  
3. Belediye il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri yada bunların iştirakleri Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisans Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde bulunan alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere minimum bir çevre görevlisi bulundurmak yada çevre yönetim birimi kurmak veyahut yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hakkında çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdür 
4.Sağlık kuruluşları ve hastaneler yatak kapasitesi 20 ve üzeri olanlar minimum bir çevre görevlisi bulundurmak yada çevre yönetim birimi kurmak veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasından hizmet almakla yükümlüdür

Çevre danışmalık firmaları genel olarak çevre kirliliği ile alakalı konularda firmaların devlet bünyesinde zorunlu olan çalışma hayatını etkileyen ve yapılması zorunlu bulunmakta olan çevre danışmanlık hizmeti almalarını zorunlu hale getirmektedir istanbulda çevre danışmanlık firmaları sektörel olarak farklılık göstermektedir ve bir çevre danışmanı gerek pisikoloji gerekse çevresel etkileri analiz etmekle sorumludur günümüzde bir çok çevre danışma firmaları bulunmakta hizmetini aldığınız danışmalık firmasında öncelikliolarak aranması gereken yapılan işlemlerin resmileştirmek çevre görevlileri bu konuda sektöre gerek iş güvenliği gerekse hava kirliği atık su giderleri geri dönüşüm için ayrılmış olan atıkların ambalajlanmasına kadar gerekli bilgiler ile donanımlıdır. Türkiye genelinde çevre danışmalık firmaları yaklaşık olarak 1000 üzerindedir öncelikli amaç dünyamızın kirliğinin önüne geçmek ve bu kapsamda alınması gereken tedbirlerin uygulanmasıdır geçtiğimiz yüz yılda küresel ısınma hava kirliliği ve doğal afetler biz insanların doğaya olan zararlı atıkları çoğaltmasıyla meydana gelmiştir işte bu durumda dünyada gereklilik arz eden çevre danışmanlık firmaları hizmet vermektedir atık suların analizi denizlerimizde kirliği en aza indirmek için atık su filtreleme sistemler uygulanmaktadır çevre danışmanları bu kapsamda istenilmekte olan tüm resmi belgeleri ve gerekli olan sistemler hakkında firmalara gerekli bilgileri sağlamaktadır. çevre sorunları arasında toprak kirliğide gelmektedir günümüzde tatilcilerin atık pilleri doğaya salması plastik bardak ve pet şişelerin toprağımıza verdiği zararı hesaplar ise yaklaşık olarak 100 yüz yıl içerisinde dünyamız yaşanılmaz bir hal almak üzeridir işte tamda bu noktada çevre danışmanlık rmygroup olarak bizler işimizde çevre danışmanlık himeti vermekteyiz.dünyamızda özellikler içme sularında kirlilik oranı artmaktadır günümüzde bir çok yapıda içme suları teknolojik olarak yapılmakta olan filitreleme sistemlerde kullanılmaktadır içme suları gün geçtikçe içilemez bir hal almaktadır.ülkemizde artık anadoludan büyük şehirlere içme suyu nakli barajlar vasıtasıyla yapılmaktadır fakat alt yapıda plastik boru kullanıldı ise plastik zaman ile yosunlaşma ve kararma göstere bilir biz danışmalık firmaları bu kirlenmenin önüne geçe bilmek adına gerekli tüm analizleri yaparak çevre kirliğini azaltma adına dünyada tüm ülkelerce onaylanmış tse uygun ürün kullanılmasını ön görmekte ve çevre danışmanı olarak gerek firmalara gerekse erişe bildiğimiz herkese bigi aktarmayızÇevre danışmanlık genellikle şu şekildir RYMGROUP danışman müşteri uyumu uygun bir önlem alındığını garanti ettiği, çevre mevzuatı. tüm çevre danışmanları birçok türleri vardır, ama iki ana grup sanayi alanına girer ve genel alanına girmek için olanlardır çevreci tarafı.Çevre danışmanları alanları çok çeşitlilik göstermektedir. O sağlamış olsun inşaat gibi hizmet iş güvenliği Tehlike Değerlendirmeleri veya atık Tehlike Değerlendirmeleri veya bağlı iletken yeşil yıldız olası yaptırımların onları kurtulmak için müşteriler için raporlar. Danışmanlıklar disiplinlerden geniş bir yelpazesinde genelleme ya da çevre danışmanlık belirli alanlarda uzmanlaşmak olabilir atık yönetimi.Çevre danışmanları genellikle yüksek lisans hatta bazen çevre lisansları olarak Çevre Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Çevre Çalışmaları, Jeoloji, ya da başka bir bilim disiplini. Onlar onları mümkün para cezaları, yasal işlem ya da yanlış işlemler sakınmak yardımcı olmak için özel sektör veya kamu kamu kurumlarında belirli müşterilerine tavsiyelerde bulunabilir çevre düzenlemeleri, derin bilgiye sahip olmalıdır.Çevre danışmanlığı sektörünün geniş bir yelpazede kapsar. Çevre danışmanlık belirgin kalır en temel sanayi, ticari gayrimenkul pazarı. Birçok ticari kredi hem küçük hem de büyük çevre firmalara güveniyor. Mülkiyet veya kişisel sermaye arazinin değerinde aşmıyorsa Birçok ticari kredi borçlulara paraları borç olmaz. Çevresel bir sorun kendilerini gördükleri mülk sahipleri tespit edilirse bir sorumlu tarafın sırayla emanet büyük olasılıkla yedek paralar çevresel etkilerini gidermek için olacak.İnşaat, sayıları artan tarım ve çevre danışmanlıklar istihdam bilimsel şirketleri, sanayi çevresel bozulma ve iklim değişikliği konusunda halkın endişelerini montaj ortasında, 2008 yılında yüzde 9.7 civarında büyümesini bekleyebilirsiniz. Bazı şirketler gerçekten çevre için endişe motive ederken, diğerleri için, danışmanlar işe yararlı bir pazarlama aracı olduğunu kanıtlamıştır "yeşil gidiyor" gibi görünmesi. Yenilenebilir enerji ve düşük sürüm üreten teknolojilere Büyüyen devlet finansman da bu alanlarda araştırma ve geliştirme yatırım kuruluşlarının çevresel danışman genellikle büyük işverenler gibi, büyümeyi yardımcı oluyor Çevresel danışmanları çevre konularında çeşitli hitap, ticari veya hükümet sözleşmeleri üzerinde çalışmak. Bunlar gibi disiplinlerin geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır: Havanın değerlendirilmesi kara ve su kirlenmesi Çevresel etki değerlendirmesi çevre denetimi atık yönetimi ve çevre politikası geliştirilmesi çevre yönetim sistemleri Analiz ve çevre danışmanlık Çevre mühendisleri ve kimyagerler, biyologlar, jeologlar: Biz alanında uzman disiplinli bir ekip bizim özel ve tam çevre sorunlarını çözmek için danışmanlık sayesinde sunarak şirketleri ve çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma, kamu ve özel kuruluşlar destekleyen, Naturalists. Biz çevreyi korumak ve doğal mirası ve biyolojik çeşitliliğin korunması için, Korumalı Doğal Alanlar için çevre yönetim planları hazırlamak. Biz değerlendirmek ve yeni eserler ve bölgesel planlama yeni enstrümanlar için çevre üzerindeki etkileri azaltmak için analiz ve çalışmalar geliştirmek. Biz yönetim ve zararlı maddelerin atık, gürültü, hava, su ve toprağa kirletici sürüm altına yöntemlerini, model ve üstün araçları uygulamak. Çevresel Etki Çalışmaları Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda, çevre mevzuatı gerek kamu gerekse özel eserler projeler belirli türleri sağlar ve planları sistematik tabidir ve teknik ve idari prosedürler yoluyla, çevre üzerindeki etkilerini bütünleşmiş Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED gibi, çevre kalitesi, sağlık, kara, kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak amacıyla Stratejik Çevresel Değerlendirme ve Etki Değerlendirme.Rmy Mühendisliği bertaraf / geri dönüşüm atık, yol altyapısı, vb bitkiler, enerji üretim tesisleri için çalışmaları proje tiplerinin sistemleri çeşitli referansla 80'lerin beri çevresel değerlendirme alanında faaliyet ve planlar -toprak, enerji, trafik, vb.- rmy Mühendisliği Aşağıdaki eyleme, değerlendirme tüm kurs boyunca danışmanlık hizmeti gerektiren kuruluş ya da şirket katıldı: Düzenleyici çerçeve, içerik (kapsam) tanımı erken dönemlerinde yardım ve proje ve çevresel performansının optimize entegrasyonu; Prosedür için ayrıntılı teknik ve çevresel şartları (Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre Raporu, Etki Çalışması, vs.) hazırlama;Yargılamanın sonuçlanmasına kadar yetkilileri ile usul destek ve ilişki Yardım sonrası işler (örn. Akustik test tesisi, tam operasyon sırasında sürüm analizi, vb; Çevre Çalışmaları NIER Mühendisliği uzmanları hazırlamak için analiz çeşitli çevresel bileşenlerin (atmosfer, su, toprak ve toprakaltı, bitki örtüsü, flora ve hayvan varlığı, ekosistemler, gürültü ve titreşim, iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan, manzara, sağlık için uzman kamu) ve uygun değerlendirme metodolojileri ve çevre modellemesi.