Çevre İzin Lisansı Belgesi Alma

İşletmemiz çevre izin veya lisansının e- başvuru dosyasını ve başvurular için gereken evrak ve bilgilerin toplanması, bunların raporlanmasını sağlayarak bu yönetmeliklere uygun hizmet vermek üzere bakanlık tarafından ‘Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi’ ile yetki almıştır.
10 Eylül 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” tarafından çevre izin ve lisansına tabi tutulan işletmeler çevresel etkilerine göre gruplandırılmıştır.

  • Ek -1 Çevreye etkisi fazlaca olan işletmeler grubu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsis edilir.)
  • Ek -2 çevreye kirletici etkisi olan işletmeler grubu ( İl Çevre Ve Şehircilik müdürlükleri tarafından tahsis edilir.)

Bu yürürlükçe ayrılan bu iki gruplar da ayrı mevkilerden çevre izini ve çevre izin lisansı almak hükmündedirler. Bu lisansların geçerlilik süreleri on yıldır. Çevre izni ve çevre izin lisansı başvurusu istihdam edilen çevre görevlisi veyahut bakanlıkça yetki almayı başarmış kurumlarca yapılacaktır. Başvuru dosyasının bilgilerinin toplanması ve raporlanarak dosya halinde sunulmasından sonucuna dek hizmet satın alımı yolu ile danışmanlık hizmeti veren kurum ve işletmeci doğacak tüm hukuki sonuçlar ve mevzuata uygunluktan tamamen sorumludur. Bu belgenin işletmesel zorunluluğu bulunmaktadır bu zorunluluk atık oluşturulumun da Ek -1 ve Ek -2 grubuna girmesi dahilin de oluşur. Çalışma faaliyetlerinden dolayı atık oluşturan her işletme çevre ini ve çevre izin lisansına sahip olma hükmündedir.Çevre İzin Lisansı

Ulusal Atık Taşıma Formu ve Bertaraf işlem Lisansı İşleme Lisansı Geri kazanım lisansı Arındırma lisansı Yıllık İç tetkiklerin yapılması ve raporlanması Tesislerin çalışmasının çevre kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluk kontrolü Atık yönetim Planlarının
Tamamlanması Ara Depolama lisansı Sürdürülen çalışmaları düzenli aralıklarla kontrolü, mevzuatlarda belirtilmiş yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespiti ve raporlama aşaması Tesis personellerinin eğitimlerin verilmesi RMY GROUP Çevre lisanları konusunda ek-3c içerisinde yer almakta olan lisans konuları gerekli iş yada işlemler ile ilgili teknik yeterlilik süreçlerinde sizlere hizmet vermektedir.
Çevre İzinleri Çevre kanunu gereği alınması gereken en az birini içeren izinler aşağıdaki gibi sıralanmıştır Emisyon izni Gürültü Kontrol izni Atık Su Deşarj izni Tehlikeli Madde Atık Su Deşarj izni Derin Deniz Deşarj izni RMY GROUP Çevre izinleri konusunda yukarıda belirtilen maddelerin tamamının işlemlerinin yapılması ve yapılan işlemin uygunluğunun analiz edilmesine çevre izinleri kanununca uygunluğunun ve gerekli evrak işlemlerinin sonuçlanmasına kadar sizlere hizmet vermektedir yukarıda belirtilen çevre izinleri konusunda sizlerde firmamız RMY GROUP Hizmet talep ede bilirsiniz bizimle iletişime geçiniz saygılarımızl