Atık Yönetim Planı/Entegre Atık Yönetim Planı Danışmanlığı


Çevresel atık yönetmelikleri ve bu yöndeki çalışmalarda devlet politikaları oldukça denetimci çalışmalar yürütmektedir. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğince kurulan işletmelerin amaçları atık yönetimlerini ve kontrollerini takip ederek planlamasını hazırlamaktır. Çevrenin korunması ve tahribatının engellenmesi adına atık yönetimi tehlikeli veya tehlikesiz atık olsun her alanda önemlidir. İşletmeler çalışma alanlarına göre atıkların oluşumundan birikimine ve bu biriken atıkların yok edilmesine kadar her aşamasından sorumludur. Bu alanda 2872 sayılı Çevre Kanunlarına göre çok fazla yönetmelik ve yaptırımlar bulunmaktadır.Başarılı bir atık yönetimi ve endüstriyel atık yönetimi planlaması için yönetmelikler iyice incelenmeli ve her noktasına uyulmalıdır. Raporun sunumundan önce atık yönetim planlamasının yapılması aşamaları şöyledir, rapor için istenilen ve gerek duyulan evrakların toplanması ve sahadaki verilerin temini, toplanan veriler ve evrak içeriklerinin düzenlemesi yapılarak ortak bir raporun hazırlanması, hazırlanan ortak bilgi raporunun İl Çevre Bakanlığına sunumu ve onayının alınmasıdır.

Entegre Atık Yönetim Planı ve Hiyerarşik Yapısı

Yaşam şartları ve ihtiyaçlar her geçen gün değişiklik göstermekte ve oran olarak atıklarda artmaktadır. Bu her gün artan attıklar değişkenlikler göstermekte ve yönetiminin yapılması gereken önemli bir noktadır. Doğal kaynakların yok olmasında en büyük role sahip olan atıkların artışı ve bilinçsizce yönetilmesi bu alanda yaptırımlarında oluşmasını sağlamaktadır. Bu planlamanın hiyerarşik düzeni de şöyledir; atık önleme, atık azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım sağlanması, atıkların düzenli bir şekilde etkisiz hale getirilmesindeki yöntemlerin uygulanmasıdır. Bu alanda verilen hizmetler şöyledir. Türk Ulusal ve AB Mevzuatlarının takibini yapılması ve uygulamalarımızın gelişmelerini sağlamak, atık yönetimlerinin incelenmesi ve atık karakterizasyonu yapılması. Geleceğe dair nüfus planlaması ve atık miktarlarının hesaplanması, atıkların kaynağından alınarak toplanması ve taşınması, geri kazanım atıkların ayrı toplanımı ve geri dönüşümünün yapılandırılması, organik, tıbbi, tehlikeli atıklar gibi gruplandırılması ve ayrı toplanması, atık azatlımı hedeflerine ulaşımın sağlanması, entegre atık yönetiminin devam edebilmesi adına bilinçlendirme ve eğitimlerin sağlanması şeklindedir.