• Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı


  TMGD danışmanının aslen görevi, işletmenin sorumluluğundaki madde taşımacılığında kullanılacak en uygun araçları bularak en güvenli ve kaliteli yollarla faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Tehlikeli madde güvenliği danışmanının görevlerinden bahsetmek gerekirse şöyle sıralayabiliriz.

  • Tehlikeli madde taşımacılığının Uluslar arası anlaşma ve sözleşmelerine (ADR/RID) uygunluğunu sağlamak ve takibi
  • ADR/RID hükümlerine uygun taşıma teknikleri geliştirerek işletmeye sunum hazırlamak.
  • İşletmeye ait tehlikeli madde taşıma işlemlerinin yıllık faaliyet raporlarının çıkarılması ve hazırlaması. Bu raporlama işlemini yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde gerçekleştirmekle ve elektronik ortamda kaydını sağlayarak idareye iletmekle hükümlü
  • Taşınacak tehlikeli maddeler hakkında bilgi toplamak ve bu maddelerin ADR zorunluluklarına uygunluğunu sağlamakla hükümlüdür.
  • İşletme bünyesinde kullanılacak ve taşıması gerçekleşecek tehlikeli maddelerin araçlarının satın alımında rehberlik etmekle hükümlüdür.
  • Tehlikeli maddelerin yüklenmesi, taşınması ve boşaltımında sağlanacak kontrollerin yükümlerini belirlemek ve bilinçlendirmek.
  • Ulusal ve uluslar arası mevzuatları çalışanlara ileterek eğitimlerini vermek veyahut bu eğitimi almalarını sağlamak ve bu eğitimi aldıklarına dair kayıtların tutulmasını sağlamak.
  • Tehlikeli madde taşımacılığı esnasında oluşabilecek kaza veya güvenliği sarsacak herhangi bir olayın oluşma ihtimallerini tespit etmek ve bu gibi durumlarda yapılacak ilk yardımların eğitimi çalışanlara vermek veya verdirtmek. Bu verdiği veya verdirdiği eğitimlerin kayıtlarını tutmak. Bu alanda tatbikatlar düzenlemek
  • Kazaların ve ciddi hasarların tekrar oluşmasını önlemek için gerekli tedbirleri belirleyip uygulatmak.
  • Alt yükleniciler ya da üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili mevzuatları göz önünde bulundurarak öngöreceği özel şartların dikkate alınmasını sağlamak
  • Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması ve yüklenmesinde oluşabilecek kaza ve benzeri olayların karşısında çalışanların bilinçlenmelerini sağlayarak farkındalıklarını arttırmak
  • Tehlikeli maddenin cinsine bağlı olarak araçta bulunması gereken malzemelerin tespitini sağlayarak araç bünyelerinde bulundurulması için talimatlar oluşturmak.
  • ADR/RID işletme güvenlik planı hazırlayarak uygulanmasını sağlamak
  • İşletme il ilgili yaptı her faaliyeti kayıt altına alarak 5 yıl boyunca saklanmasını sağlamak ve idare tarafından istenildiğinde iletimini sağlamak.