İş Sağlığı Ve Güvenliği (İSG)

İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliğinin mevcut şartlarının iyileştirilmesinden planlandırılmasına dek her noktada üstün tecrübeli kadromuz ile siz değerli müşterilerimizin her sektörden duyulan danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamaktayız. İş sağlığı ve güvenliği son yıllarda oluşan kazalar ve kayıplar ile daha fazla denetim uygulaması yapılan bir alan haline gelmiştir.

 (İSG) İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanın da Sunduğumuz Hizmetler

 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarınca danışmanlık hizmeti sunmaktayız
 • Çalışanların çalışmaları esnasında kişisel koruyucu ekipmanların belirlenmesi ve teminatının sağlanması.
 • Gerek duyulan noktalar kullanılacak uyarı – ikaz levhalarının belirlenmesi ve hazırlatılması.
 • Acil durum prosedürlerinin oluşturulması ve acil durumda yapılacakların planlandırılması
 • Risk analizlerinin çıkarılması
 • Etkin saha ziyaretlerinin yapılması ve saha takibinin düzenliliği.

 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Alınmaması Halinde Uygulanan Yaptırımlar

 • İşyerinde işin durdurulmasından işletmenin kapatılmasına kadar uygulamalar bulunmaktadır.
 • İşyerinin kapatılması ya da işin durdurulmasında işçilere paraların ödetilmesi
 • Sosyal sigortalarca yapılan masrafların işverenden tahsis edilmesi
 • Bünye olarak elverişsiz kişilerin ağır iş alanlarında çalıştırılmasının masraflarının ödetilmesi
 • İş kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan doğacak idari para cezası ile yaptırımlar
 • Hapis cezaları
 • Tazminat ödeme hükümleridir.

 

İş sağlığı ve güvenliği adına teşvik edici ve ikna edici birçok çalışma yürütülmektedir. İşletme içi eğitimler, uyarı afiş ve levhaları asmak, ödüllendirmeler,de yapılarak bu alanda çalışanlarında bilinçlenmesini sağlamak olası kazaları önlemek ve zararları engellemek adına oldukça önemlidir. İş Sağlığı