Yangın Eğitimi

Size sunduğumuz yangın eğitimleri bünyenizde çalıştırdığınız her işçi güvenliğini sağlayabilmesi adına devlet tarafından zorunlu kılınmıştır. Zorunlu kılınmasının yanı sıra zaten hayatımızda mutlaka olası yangınlara karşı kendimizi savunmamız adına bilinmesi ve bilinçlenilmesi gerekmektedir.
İki düzeyde yangın eğitimimiz bulunmaktadır. Temel yangın eğitimi (TYE) ve ileri yangın eğitimi (İYE) şeklindedir. Temel yangın eğitimi her bireyin alması ve hayatı boyunca bilincinde bulundurması gereken bilgilerdir.
İleri yangın eğitimi işin işleyişi hakkında ve yangın hakkında ileri seviye bilgiler barındıran ve oldukça önemli bir eğitimdir. Her işletme çalışanlarını korumak ve olası yangın, kaza gibi olaylara karşı önlemler almakla hükümlüdür.Yangın Eğitimi

İşletmelerin yangın hakkında bilinçlenmesi ve gerekli tedbirlerin belirlenip uygulanmasını sağlamak görevlerimiz arasındadır. Yangın esnasında neler yapılmalı ve ilk yardım bilgileri hakkında bilinçlenme ve bilinçlendirme sosyal görevler arasında da önemli bir roldür. Yangın eğitimi hakkında genel bilgi sıralaması yapalım.

 • Yanmanın çeşitleri nelerdir ve yanma nedir?
 • Yanma ürünleri
 • Yangın nedir, yangın sınıflandırmaları ve hakkında bilgilendirme
 • Yangın oluşumlarının safhaları
 • Yangın sebepleri ve etki dereceleri
 • Yangın esnasında tehlikeli ürünler
 • Yangın yerlerindeki tehlikeler
 • Yanıcı maddeler, yanıcı maddelerin sınıflandırılması
 • Yangın türleri
 • LPG yangınları
 • Doğalgaz yangınları
 • Baca yangınları
 • Elektrik kaynaklı yangınlar
 • Orman yangınlarının sebepleri ve orman yangınına müdahale
 • Araç yangınları
 • Bina yangınları
 • Yangın sınıflarına göre söndürücü maddeler hakkında bilgilendirme
 • Yangın söndürme cihazlarının kullanımları
 • Yangın söndürme prensipleri
 • İşyerlerinde Kurum ve Kuruluşlarda acil durum planı ve ekibinin oluşturulması
 • Binalarda gerekli söndürme eğitimi, otomatik algılama ve söndürme sistemleri
 • Yangından koruyucu maddeler
 • Yangın dolapları ve malzemeleri – hidratlar
 • İlk yardım ve ilk yardımda uygulanacak temel ilkeler
 • Doğal afetler ve doğal afetin tanımı